Jan van Boendalekring

Die mensche is die sonder vrient leeft
als een lichaem dat ghene siele en heeft.
Jan van Boendale (Mellibeus, 1342)

De Jan van Boendalekring vzw is een cultureel georiënteerde vriendenkring die mensen samenbrengt met breed-maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke interesses.

In het begin van de jaren zestig kwamen talrijke jonge Vlaamse gezinnen uit het Brusselse of uit de Vlaamse provincies in “schoon Tervuren” wonen. Ze wilden elkaar graag ontmoeten in een vriendschappelijke sfeer en tegelijkertijd ook hun cultuur verrijken en hun kennis verruimen.

Enkelen namen het initiatief om maandelijks samen te komen.
Elke eerste vrijdag van de maand werd een lezing gehouden gevolgd door een gezellige babbel.
De Jan van Boendalekring was geboren.

Het is een pluralistische vereniging en ze staat open voor iedereen, ongeacht zijn of haar filosofische of politieke gezindheid.