“Jan van Boendalekring vzw”

Toen de stichters een naam zochten voor de kring, ging hun voorkeur uit naar een representatieve figuur voor Tervuren. De middeleeuwse auteur Jan van Boendale werd inderdaad in Tervuren geboren omstreeks 1280. Hij verliet echter deze gemeente, werd in Antwerpen “scepenclerc” en nadien, van 1314 af, stadssecretaris.
Hij deelde zelf zijn burgerlijke stand aldus mee: “Jan, gheheten Clerc, van der Vueren gheboren : Boendale heet men mi daer …”
Hij overleed omstreeks 1350.


Naar het voorbeeld van de 13e-eeuwse dichter Jacob van Maerlant schreef Jan van Boendale didactische, berijmde werken, historische verhalen en moraliserende geschriften. Zijn voornaamste werken zijn: Brabantsche Yeesten, Der Leken Spieghel en Jans Teestye.
Miniatuur uit een handschrift van Boendaele’s kroniek Brabantse Yeesten

Waarom Spiegel ?

Het berichtenblad van de Jan van Boendalekring vzw kreeg de naam Spiegel om aan te sluiten bij de titel van Jan van Boendales Der Leken Spieghel, een werk waarin hij op bevattelijke wijze behandelt “wat leken weten moeten”… In de Spiegel vindt men tevens het leven van de kring “weerspiegeld”. Vandaar.