Praktisch

De Jan van Boendalekring houdt zijn bijeenkomsten elke eerste vrijdag van de maand (tenzij anders aangekondigd)  behalve in juli en augustus.
De leden worden verwelkomd vanaf 20 uur . Om 20.15 uur volgt een causerie.

De sprekers worden met zorg uitgekozen en behandelen een onderwerp waarvoor ruime interesse bestaat.
Allerlei thema’s komen aan bod: economie, geschiedenis, muziek, kunst, cultuur, wetenschap, godsdienst, maatschappelijke aangelegenheden e.a.

Na de uiteenzetting krijgen de aanwezigen de gelegenheid de spreker vragen te stellen. Meestal groeien die momenten uit tot een boeiende dialoog waarbij vele sprekers precies dan vaak op hun best zijn.

De nieuwjaarsontmoeting biedt elk jaar een aangename verrassing in een gezellige sfeer. Om de twee jaar wordt een eendagsuitstap georganiseerd en bij gelegenheid wordt een bezoek gebracht aan een interessante tentoonstelling.

Het jaarlijkse lidmaatschapsgeld wordt in september bij de start van het werkjaar betaald.
Rekeningnummer: BE09 4345 1104 0157 Boendalekring Tervuren

35 euro ( 1 persoon)
50 euro ( koppel /gezin met inwonende kinderen)

Andere verplichtingen zijn er niet.
Wel gaan we ervan uit dat de leden in de mate van het mogelijke aan de activiteiten deelnemen.
Dat bevordert ook de aangename sfeer.

Meer informatie? info@boendalekringtervuren.be