Praktisch

De Jan van Boendalekring houdt zijn bijeenkomsten elke eerste vrijdag van de maand (tenzij anders aangekondigd)  behalve in juli en augustus.
De leden worden verwelkomd vanaf 20.15 uur .

Om 20.30 uur volgt een causerie.

De sprekers worden met zorg uitgekozen en behandelen een onderwerp waarvoor ruime interesse bestaat.
Allerlei thema’s komen aan bod: economie, geschiedenis, muziek, kunst, cultuur, wetenschap, godsdienst, maatschappelijke aangelegenheden e.a.

Na de uiteenzetting krijgen de aanwezigen de gelegenheid de spreker vragen te stellen. Meestal groeien die momenten uit tot een boeiende dialoog waarbij vele sprekers precies dan vaak op hun best zijn.

De nieuwjaarsontmoeting biedt elk jaar een aangename verrassing in een gezellige sfeer. Om de twee jaar wordt een eendagsuitstap georganiseerd en bij gelegenheid wordt een bezoek gebracht aan een interessante tentoonstelling.

Het jaarlijkse lidmaatschapsgeld bedraagt 30 euro en wordt in september betaald. Men wordt lid door overschrijving van dit bedrag op het rekeningnummer van de kring. Het lidmaatschap geldt voor het hele gezin.

Andere verplichtingen zijn er niet.
Wel gaan we ervan uit dat de leden in de mate van het mogelijke aan de activiteiten deelnemen.
Dat bevordert ook de aangename sfeer.