Wat zijn de grootste uitdagingen voor Rusland na “20 jaar Poetin aan de macht”?

Rusland staat opnieuw volop in de belangstelling.

President Poetin roept beelden op van een machtig en agressief Rusland en er wordt zelfs gesproken over een nieuwe Koude Oorlog tussen Oost en West.

Deze lezing belicht hoe de relaties tussen Oost en West geëvolueerd zijn sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, en er wordt stilgestaan bij de vraag hoe we in de huidige gespannen relaties zijn terechtgekomen,

Het Russische perspectief staat hierbij centraal: Hoe kijkt men vanuit het Kremlin naar de wereld?
Wat zijn de drijfveren voor Rusland? Wat wil Vladimir Poetin bv. bereiken in Oekraïne?
zonder de aandacht te verliezen voor de belangrijke interne uitdagingen waarmee Rusland anno 2020 wordt geconfronteerd.

Ria LAENEN (°1973) is professor in Russische en Euraziatische politiek aan de faculteit Sociale Weten-schappen van de KU Leuven.
Ze doet vooral onderzoek naar het buitenlandbeleid van Rusland en geopolitieke ontwikkelingen in de voormalige Sovjet-Unie.

Dr. Laenen studeerde Slavische talen en culturen aan de KU Leuven, specialiseerde zich daarna verder met een master in Oost-Europese studies aan University College Londen en een doctoraat in de Politieke Weten-schappen aan de KU Leuven.

Ze woonde en werkte enige jaren in de VS, waar ze als onderzoeker verbonden was aan het Harriman Institute van Columbia University in New York en het Woodrow Wilson Center in Washington D.C.

Prof. Laenen treedt geregeld op als gastdocent aan academische instellingen in het buitenland, zoals o.a. de Staatsuniversiteit van Jerevan in Armenië, de Federale Universiteit van Kazan, de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg en de Staatsuniversiteit van Tomsk in Siberië in Rusland.

In de Vlaamse media wordt ze ook gevraagd om bijdragen te leveren over de Russische politiek (o.a. in het Radio 1 programma De ochtend).
Naast het doceren van colleges aan studenten, geeft Ria Laenen ook graag lezingen voor een breder publiek met interesse voor Rusland.

Comments are closed.