Category

Geschiedenis

Category

Mark DEREZ Adel spreekt tot de verbeelding. Zeker de hoge adel, die toegang heeft tot de vorstenhuizen, de royalty van regerende en niet langer regerende geslachten. Er hangt een aura omheen van glitter en glamour zoals bij de tegenwoordige jetset, maar ook een aureool van cultuur en historie. Het huis Arenberg maakt deel uit van de hoge Europese adel, die van standswege kan introuwen in de koninklijke families en die van nature graviteert naar het hof. Het geslacht wordt gerekend tot de Duitse oeradel, met een stamboom die opklimt tot de vijfde eeuw. Hun positie hadden de Arenbergs aanvankelijk te danken aan het bezit van een klein vorstendom in de Eifel, een ministaat waarover ze het bewind voerden als soevereine heerser. Nog voor de Nassau’s , de Liechtensteins én de Hohenzollerns werden de Arenbergs als rijksvorsten opgenomen in de Rijksdag (1576). Protocollair genoten ze daardoor de voorrang aan het hof…

De heilige Hildegard van Bingen (1098-1179), een Duitse benedictijner abdis, is vooral bekend door haar drie grote visionair-theologische werken: Liber Scivias (Ken de wegen…

De invloed van de norbertijnen van de Abdij van Park op het Brabantse platteland, met speciale aandacht voor Tervuren en Vossem.