Category

Wetenschap

Category

Erika Vlieghe Het begrip ‘Tropische ziekten’ is een vlag die vele ladingen dekt. We denken daarbij allicht spontaan aan gevaarlijke virussen, vreemde huidletsels en griezelige parasieten. Onder ‘Tropische ziekten’ vallen uiteraard die ziekten die alleen op welbepaalde plaatsen in de wereld voorkomen. Waar de juiste biotoop of de juiste vectoren aanwezig zijn, treft men inderdaad malaria, slaapziekte of gele koorts. Maar vele andere infecties in tropische regio’s komen vooral voor waar hygiëne van voedsel en water, behuizing en sanitaire voorzieningen minimaal zijn, waar veel armoede heerst en waar preventieve gezondheidsmaatregelen nog ontoereikend zijn. Dysenterie, cholera, tuberculose, leptospirose, HIV, mazelen, difterie, rabies, tetanos zijn daar voorbeelden van. Daarnaast zijn ook de infecties door de klassieke ziekteverwekkers die we hier kennen (bv. griepvirus en huidbacteriën) in grote mate aanwezig en eisen ze een hogere ziektetol door antibioticaresistentie of gebrekkige medisch opvang van de patiënten. Tijdens de lezing krijgen we een overzicht van…

Computers zijn in onze moderne samenleving overal aanwezig. In de geneeskunde is dat niet anders.Computers bieden ondersteuning bij de diagnose van ziektes, vormen een…

In het grootste deel van de twintigste eeuw dacht men dat de menselijke geest een onbeschreven blad was dat opvoeding en cultuur naar believen…