Computers zijn in onze moderne samenleving overal aanwezig. In de geneeskunde is dat niet anders.Computers bieden ondersteuning bij de diagnose van ziektes, vormen een hulpmiddel bij de voorbereiding en de planning van een operatie en sturen zelfs robots aan die de chirurg helpen bij een operatie.

De technologische vernieuwingen in de gezondheidszorg hoeven de patiënt geen angst in te boezemen: de chirurg wordt niet vervangen door een robot. Alle nieuwe medische technologieën zijn gericht op kwaliteitsverbetering van de geneeskunde en stellen patiëntveiligheid centraal.

Naast een uiteenzetting over het aantal mogelijkheden van computergestuurde robots in de geneeskunde, o.m. op het terrein van technologie voor thuiszorg, kinesitherapie en medische beeldvorming, wordt dieper ingegaan op de chirurgische instrumenten die gebruikt worden bij ingewikkeld, gevaarlijk en repetitief werk zoals de bekende kijkoperatie, die voor de chirurg niet zo eenvoudig is als wordt gedacht.

Ook de meest tot de verbeelding sprekende vorm van nieuwe technologie, nl. toepassing van robots in het operatiekwartier, biedt de chirurg alleen maar nieuwe mogelijkheden om nog preciezer te kunnen werken.
Met die robots is het mogelijk om de componenten van heup- of knieprothesen zeer nauwkeurig te plaatsen.

Robots worden ook gebruikt voor microchirurgische benaderingen bij urologische en cardiale interventies.
Ze bieden veel mogelijkheden in de chirurgie en de gezondheidszorg.
De kwaliteit van de geneeskunde en de veiligheid van de patiënt varen er wel bij.

Aan deze technologische evolutie hangt echter wel een prijskaartje. Enkel wanneer aan de hand van klinische studies duidelijk bewezen kan worden dat deze nieuwe technologieën ook daadwerkelijk een verbetering opleveren, kunnen zij een vaste plaats verwerven in onze moderne geneeskunde.

Prof. Dr. Jos Vander Sloten (1962) studeerde in 1985 aan de KU Leuven af als burgerlijk elektrotechnisch-werktuigkundig ingenieur.
Hij is doctor in de Ingenieurswetenschappen (1990) en sinds 2006 gewoon hoogleraar aan de KU Leuven.

Behalve vicedecaan Internationalisering aan de faculteit Ingenieurs- wetenschappen is hij tevens voorzitter van het Leuvens Onderzoekscentrum voor Medische Technologie, waar hij aan het hoofd staat van de afdeling Biomechanica, computergestuurde engineering in de chirurgie.

Daarnaast zetelt hij ook nog in de raad van bestuur van de firma Materialise.

Comments are closed.