Recente evoluties in de samenleving hebben ook invloed op de arts-patiëntrelatie. Persoonsgerichte zorg is vandaag het globale kader in de opleiding communicatie van artsen en andere zorgverstrekkers. We staan stil bij de basisprincipes van persoonsgerichte communicatie en we beschrijven verschillende modellen voor gespreksvoering zoals het slechtnieuwsgesprek en het motiveren.

‘Shared Decision Making’ of ‘Kiezen in Overleg’ is een model dat in vele situaties een antwoord kan bieden om op een professionele wijze om te gaan met medische keuzes.  In omstandigheden waar er meerdere opties zijn, waar er onzekerheid is over het optreden van neveneffecten of als de levenskwaliteit van een patiënt in vraag wordt gesteld, is deze gespreksopbouw een goede keuze. Deze manier van communiceren wordt sedert het begin van de jaren 2000 in de meeste Europese landen, de VS en Canada als goede praktijk naar voor geschoven en in toenemende mate onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek. Vooral de op wetenschap gebaseerde beslissingshulpen of ‘Decision AIDS’ en ‘Option Grids’ kunnen in de praktijk zeer nuttig zijn bij welomschreven medische keuzes.

Op het terrein zijn er nog veel misverstanden en weerstanden ten aanzien van de nieuwe stijl van gespreksvoering, waarbij de patiënt als een volwaardige gesprekspartner participeert en zelf keuzes maakt die zijn kwaliteit van leven bepalen.

Prof. dr. Chantal Van Audenhove (geboren in 1956) is in 1979 afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de faculteit psychologie van de K.U. Leuven. Ze is gewoon hoogleraar aan de faculteit geneeskunde waar ze psychologie en toegepaste communicatie doceert aan studenten artsen en tandartsen. Sedert augustus 2017 is ze vicerector voor diversiteit, studentenbeleid, beleidsgericht onderzoek en sport.

Ze doctoreerde in 1986 met een proefschrift over “Het overlegmodel bij de therapiekeuze van patiënten met psychosociale problemen in de eerste lijn”.

Sedert 1996 is ze directeur van LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van de K.U. Leuven. Haar onderzoek is beleids- en praktijkgericht rond thema’s als zorg voor personen met dementie, vermaatschappelijking en communicatie.

Chantal Van Audenhove is sinds januari 2018 de nieuwe voorzitter van Familiehulp.

Comments are closed.