De heilige Hildegard van Bingen (1098-1179), een Duitse benedictijner abdis, is vooral bekend door haar drie grote visionair-theologische werken: Liber Scivias (Ken de wegen – mystieke visioenen),  Liber Vitae Meritorum (boek van de verdiensten van het leven (1150-1163) en Liber Divinorum Operum (boek van de Goddelijke werken (1163).

Maar ze publiceerde ook uitvoerig over fysica (natuur, planten, vogels, stenen, metalen) en geneeskunde (ziekten, psychosomatische kwalen, geneeskrachtige kruiden). 
Ze schreef zelfs muziek, met ook een mysteriespel (of allegorische moraliteit), een genre dat pas drie eeuwen later algemeen bekend zou worden. 
Ook van haar hand zijn de Physica en Causae et Curae (1150), twee werken die samen ook bekend staan als Liber Subtilitatum. Deze handelen niet over theologie, maar over de natuur en de geneeskunst.

De invloed van Hildegard nam ondertussen een hoge vlucht, doordat allerlei hooggeplaatsten aan haar raad kwamen vragen. Zij schreef ook vele brieven, waarvan een groot aantal bewaard gebleven is.
Door haar veelzijdigheid belichaamde ze reeds het renaissancistisch ideaal van de ‘homo universalis’. Ze was ook een feministe avant la lettre door haar onafhankelijkheid en moreel gezag, en doordat ze in haar visionair werk vrouwelijke aspecten van God belichtte. 

In mei 2012 werd ze door paus Benedictus XVI heilig verklaard en in oktober van hetzelfde jaar tot kerklerares verheven.

Dr Lutgart Gillis studeerde geneeskunde (1981) aan de K.U.Leuven. Samen met haar echtgenoot heeft ze hierna verschillende buitenlandse missies gedaan en kwam ze tenslotte, met haar gezin dat ondertussen 4 kinderen telde, in 1990 terug naar België. In 2001 maakte ze kennis met Hildegard van Bingen en is sindsdien    geboeid door deze veelzijdige heilige, die monumentale werken schreef over zowel geneeskunde, planten, dieren, de schepping, de verlossing van de mensheid door Gods zoon Jezus. Velen kennen haar ook via de muziek die zeer magistraal kan klinken, en waarvan je tegenwoordig regelmatig uitvoeringen kan horen. In 2002 werd de Studiegroep Hildegard van Bingen (SHB) opgericht. Deze houdt zich bezig met de studie, het vertalen en het uitgeven van de werken van Hildegard. Tevens worden goede contacten onderhouden met de buitenlandse verenigingen en tracht de studiegroep de boodschap van Hildegard toegankelijk te maken voor het grote publiek.

Dr. Lutgart Gillis startte een praktijk huisartsgeneeskunde en schoolde zich bij in de neuraaltherapie, fytotherapie, e.d.

Als arts heeft ze vooral ervaring met de geneeskundige raadgevingen die soms bizar, maar vaak toch ook heel doeltreffend blijken. Lut Gillis zal ons een soort vogelvlucht brengen met de meest werkzame behandelingen.

Comments are closed.