Category

Gezondheid

Category

Recente evoluties in de samenleving hebben ook invloed op de arts-patiëntrelatie. Persoonsgerichte zorg is vandaag het globale kader in de opleiding communicatie van artsen en andere zorgverstrekkers. We staan stil bij de basisprincipes van persoonsgerichte communicatie en we beschrijven verschillende modellen voor gespreksvoering zoals het slechtnieuwsgesprek en het motiveren.