Een vraagstuk uit een Duits wiskundehandboek anno 1935: ‘De bouw van een psychiatrisch ziekenhuis kostte zes miljoen mark. Hoeveel nieuwe woningen van 15.000 mark hadden voor dit bedrag gebouwd kunnen worden?

Over de georganiseerde massamoord van de nazi’s op Joden, zigeuners, homo’s en politieke tegenstanders is al veel geschreven. Dat ze zich al voor de Tweede Wereldoorlog keerden tegen hun eigen medeburgers met een beperking of een psychiatrische problematiek is minder bekend. Niet minder dan 300.000 weerloze en kwetsbare patiënten werden door de nazi’s omgebrachtna een golf van gedwongen sterilisaties die onmiddellijk na de machtsovername van de nazi’s begon. In die geheime genocide vermoordden ze met de gewillige medewerking van vele hulpverleners en de ondersteuning van een administratief apparaat en een industriële  technologie 400.000 Duitse burgers. Voldoende argumenten om deze eliminatie van een weerloze bevolkingsgroep een genocide te noemen. In de lezing wordt dieper ingegaan op de wortels van dit drama en hoe de nazi’s niet alleen etnische, maar ook medische, genetische en culturele zuiveringen doorvoerden.

Erik Thys is werkzaam als psychiater in het UPC KU Leuven campus Kortenberg en in PSC St. Alexius Elsene. Hij doceert ook  aan de K.U. Leuven. In 2015 voltooide hij een doctoraat in de biomedische wetenschappen over de relatie tussen creativiteit en psychopathologie. Dit sluit aan bij de doelstellingen van de vzw KAOS (KunstAtelier OpperStraat – opgericht in 2011) waar artistieke projecten met een link naar psychiatrie ontwikkeld en kwetsbare kunstenaars ondersteund worden.  Erik Thys heeft enkele psycho-educatieve stripverhalen gemaakt (Het geheim van de hersenchip over psychose, Alles of niets over bipolaire stoornis, Het geheim van de ruimtelift over autisme) en is ook auteur van het in 2015 verschenen boek Psychogenocide.  Aan de hand van wetenschappelijke literatuur reconstrueert hij het drama van de genocide en legt hij een verrassende link met de beroemde nazitentoonstelling Entartete Kunst (art dégénéré die tegenover de gepropageerde heroïsche kunst stond). Het was in 1937 in München dat deze  tentoonstelling werd samengesteld en waarin  benadrukt werd  hoe gedegenereerd de kunst van psychiatrische patiënten was.

In deze afgewezen moderne kunst kwamen rassenhaat en haat tegen psychisch kwetsbare personen samen.

Erik Thys  is te omschrijven als een veelzijdig man: behalve psychiater en auteur is hij ook striptekenaar en componist. Op 6 november ll. was hij te gast in de Kunsthal te Gent.

Comments are closed.