Author

Griet Callens

Browsing

Spiegel 333 Anne-Mie Cosijns In deze Spiegel met nummer 333 vraagt Anne-Mie Cosijns zich af welk onderwerp na Corona de actualiteit zal overheersen. Beste Boendalevrienden, Ook u hebt ongetwijfeld veel gelezen tijdens deze coronatijd.Vorige maand is mijn collega-voorzitster Griet Christiaens in het Spiegelarchief gedoken en zij zorgde voor een verfrissende afwisseling. Op mijn beurt breng ik u mijn overpeinzing van afgelopen weekend.Zegt de naam David Brower u iets? (°Berkeley 1912 – 2000) Hij was een vooraanstaand Amerikaans milieuactivist en de oprichter van vele milieuorganisaties, waaronder het John Muir Institute for Environmental Studies. We do not inherit the Earth from our ancestors,we borrow it from our children. David Brower Ik las het citaat als titel van een interview met actrice Joke Devynck in De Standaard Magazine van 20 maart jl. Ze betreurt het gemis aan verantwoordelijkheid waarmee we de volgende generaties onrecht aandoen. De pandemie voert vandaag nog steeds de boventoon…

In deze Spiegel blikt voorzitster Griet Christiaens terug op enkele maart-voordrachten (die u kunt raadplegen op onze website).Dankzij Anne-Mie Cosijns, Odette De Malsche, Lieve Hulpiau en Elisabeth Lauwers werden alle Spiegels gedigitaliseerd. Of deze dan integraal gepubliceerd worden op de Boendalewebsite: daarover beslist de Raad van Bestuur nog. Onze oproep om een haiku te schrijven werd enthousiast onthaald door oudvoorzitter Mark Servotte. Hij schreef voor u zijn eerste haiku.Springt de lente gekSoms te vroeg dikwijls te laatVink fluit lente inWie gaat de uitdaging aan en schrijft een haiku voor onze volgende Spiegel? MAART 2020 – Spiegel 322Ria LAENEN over Het hedendaagse Rusland van PoetinWat zijn de grootste uitdagingen voor Rusland na “20 jaar Poetin aan demacht”? De spreker lichtte de relatie tussen Oost en West toe sinds hetuiteenvallen van de Sovjet-Unie en er werd stilgestaan bij de vraag hoe we inde huidige gespannen situatie zijn terechtgekomen.Griet: Wie heeft er niet…

Beste leden, Voelt u zich geroepen om zelf eens een haiku te schrijven, eventueel voorpublicatie in onze volgende corona-Spiegel?Dit idee van interactieve ontspanning om onder de Boendaleleden meerbetrokkenheid en samenhorigheid te promoten. Haiku (俳句; meervoud: haiku of haiku’s) is een vorm van Japanse dichtkunst,geschreven in drie regels waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en dederde regel weer 5 lettergrepen telt. De haiku drukt, in de klassieke vorm, eenogenblikervaring uit, soms gelinkt aan en geïnspireerd door zen.

Wim Blonk Nr 331 Wim Blonk hoeven we u allicht niet meer voor te stellen.Op zijn initiatief is Olivier Vanden Eynde op 2 november 2012 voor deBoendalekring Close The Gap komen voorstellen. In de periode 1985-1991 was ik in de Europese Commissie verantwoordelijk voorde ontwikkelingshulp van de EU in tien landen in zuidelijk Afrika. In die tijd werdde regio ernstig gedestabiliseerd door economische acties en veelvuldigemilitaire interventies van de toen-malige blanke regering van Zuid-Afrika. Hetgevolg was dan ook dat ik destijds nogal eens contact had en gesprekken voerdemet vertegenwoordigers van verschillende bevrijdingsbewegingen die tegen hetapartheidsregime ten strijde trokken. Te noemen zijn hierbij o.a. Oliver TAMBOen Thabo MBEKI van het toenmalige UDF (United Democratic Front), devoorloper van het ANC (Afrikaans Nationaal Congres) en Sam NUJOMA van deSWAPO (South West Africa People’s Organisation). Thabo Mbeki en Sam Nujomazouden later president worden. Door de Europese Gemeenschap werd er veel politieke druk op Zuid-Afrikauitgeoefend…

Nr 330 Beste Boendalevrienden, Het zal nooit wennen, de nieuwe realiteit waarmee corona ons confronteert.Onze gezellige nieuwjaarsbijeenkomst zullen we spijtig genoeg moeten uitstellen. We doen daarbij niet enkel onze feesttraditie onrecht aan, maar vooral ookonze diepgewortelde behoefte om samen te zijn.‘Weinig’ sociaal contact is ‘zoveel’ van ons gevraagd… Het woord van het jaar 2020 is bekend: knuffelcontact !Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, een Boendalelid, namhet voor het eerst in de mond. Sindsdien gaat het over onze tongen.Het warme woord knuffelcontact haalde het ruimschoots van covididioot en hoestschaamte. In een wereld zonder coronavirus had knuffelcontact allicht een andere betekenis meegekregen en waren de twee andere onbestaande. Maar in het jaar 2020 moesten welgemeende stevige knuffels worden beperkt tot onze knuffelcontacten.Voor iemand die de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 volstrektnegeert en zo de gezondheid van anderen in gevaar brengt, werd het scheldwoord covididioot bedacht.En dit jaar voor het eerst schamen we…

nr 329 Isabelle VANHOUTTE De circulaire economie is meer dan ooit relevant voor wie duurzaam wil werken, maar een veelgestelde vraag is: hoe en waar begin je eraan?Het gaat over zoveel meer dan onze impact op zinvol materiaalgebruik. Vijf essentiële tips en een woordje uitleg om u op weg te helpen: AFVAL BESTAAT NIET In de circulaire economie bestaat afval niet: grondstoffen worden producten, en wanneer die einde-leven zijn, worden ze op hun beurt grondstof voor nieuwe producten (“the circle of life”). Zo vormt circulaire economie de tegenpool van de lineaire economie, waar afgedankte producten aan het einde van de reis op een milieubelastende afvalberg terechtkomen. In de circulaire economie zijn dingen gemakkelijk demonteerbaar, kan je materialen composteren en ga je consu-minderen. CIRCULAIR = OVERAL Circulair handelen begint bij jezelf en je eigen ecologische voetafdruk. Je kunt virtueel gaan werken; overschakelen op hernieuwbare energie; bedrijven kunnen minder CO₂ uitstoten door…

Spiegel 327 oktober 2020 Jan Grauls Zoals beloofd, houden we contact met u.Ons bestuurslid, Jan Grauls, is voor u in zijn pen gekropen en bedacht dat het leuk kon zijn onze beschermheer en gezellige kroniekschrijver JAN VAN BOENDALE eens op te voeren in verband met de coronatijden die wij meemaken…. Jan van Boendale, de ‘beschermheer’ van onze vereniging, schreef veel over de maatschappij waarin hij leefde en gaf zijn lezers graag goede, stichtende raad.Wij mogen dus de vraag stellen: welke raad zouden wij krijgen, mocht onze beschermheer nog in levenden lijve onder ons zijn? Hierna een schuchtere poging tot antwoord, met enkele referenties aan zijn geschriften.Der Leken Spieghel is zijn meest bekende en ook meest omvangrijke werk.Jan van Boendale is genereus met raadgevingen over hoe burgers een goed leven kunnen leiden: ‘Beheers u bij het spreken. (…) Men heeft zelden spijt gezwegen te hebben’. Of nog: ‘U moet (…) nauwkeurig…

Spiegel 328 november 2020 André Decraene “Lustig und traurig” is de titel van een pianowerkje (eine Bagatelle – een niemendalletje) van ons aller Beethoven, wiens 250ste verjaardag van zijn geboorte we dit jaar vieren. Beethoven gunde het geen opusnummer zoals hij wel deed met zijn grootser opgezette of vernuftiger werken. Later kreeg het toch nog het nummer 54 toebedeeld in de catalogus van de werken zonder opusnummer (afgekort WoO, of Werke ohne Opuszahl) die de musicologen Georg Kinsky en Hans Halm in 1955 hebben opgesteld. Niettemin draagt dit kleinere werkje onmiskenbaar de handtekening van de grootmeester. Dat is zo typisch aan genieën dat hun grootse persoonlijkheid duidelijk herkenbaar is in de kleinere dingen die ze doen. Sommigen onder ons die ooit piano studeerden zullen het gespeeld hebben. Ik heb er in alle geval veel genoegen aan beleefd. Bij het mijmeren over wat ons met Covid overkomt dacht ik instinctief terug…