De weg is sinds lang een cruciale schakel in onze economie en leefomgeving. De steden en handelscentra zijn ontstaan op de kruispunten van grote wegen en ook vandaag zijn onze economie en leefomgeving zonder de weg ondenkbaar.

Anderzijds heeft de weg een schadelijke connotatie: filevorming, gevaar, geluid, uitstoot, e.d.m.
Waar vroeger bij het ontwerpen van een weg vooral de nadruk gelegd werd op het verbinden van punt A met punt B is dat nu veel meer geworden. Denk maar aan de grote lanen in Brussel, waar de ‘beleving’ cruciaal wordt en de ‘verbinding’ bijzaak.

Integratie in de stad en multimodaliteit zijn aandachtspunten die veel nauwer aan het hart liggen van de ontwerpers van vandaag. Extra functies zoals o.m. luchtzuivering, waterbeheer en energie-opwekking kunnen opgenomen worden in de planning bij aanleg van de weg. Duurzaamheid is een sleutelparameter.

Bij het ontwerp van een weg wordt niet enkel meer gekeken naar het structurele gedrag maar ook naar de extra dimensies die aan de weg gegeven kunnen worden door nieuwe materialen en systemen toe te passen.

Deze presentatie zal de innovaties in de wegenbouw toelichten.

Hoe zal de weg zich aanpassen aan de toekomst, zoals bijvoorbeeld met zelfrijdende auto’s?

Hoe ervaren we ‘beleving’? De grote werken in Brussel zullen hierbij als leidraad dienen om aan te tonen hoe een mooi en geïntegreerd concept ook functioneel kan zijn.

Daarnaast zal ook de aandacht gevestigd worden op nieuwe stappen die ondernomen worden om de kwaliteit van de weg te verbeteren. Putten in de weg hoeven geen noodzakelijk kwaad te zijn!

Anne BEELDENS is in 1995 aan de KU Leuven afgestudeerd als burgerlijk ingenieur Bouwkunde.

Na het behalen van haar doctoraat is zij gedurende 14 jaar werkzaam geweest als onderzoeker bij het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw in de afdeling betonwegen en bestratingen, waar zij projectleider was van verschillende onderzoeken betreffende waterdoorlatende verhardingen, foto-katalytische materialen, e.d.m.

Sinds 2004 is zij ook gastprofessor aan de KU Leuven (campus Leuven en campus Gent) waar zij het vak wegenbouwkunde doceert.

Dr. ir. Anne Beeldens is tevens lid van de adviesraad voor de certificatie van beton, en ook van de Europese werkgroepen voor de uitvoering van betonwegen en van verschillende werkgroepen die handleidingen opstellen binnen dat kader.  

Sinds maart 2016 is ze raadgevend ingenieur en zaakvoerder van AB-Roads, een adviesbureau dat ze zelf opstartte met als doel de kwaliteit van de weg te verbeteren door gerichte bijstand, gedetailleerde dimensionering en technisch advies bij schade te verlenen.

Anne Beeldens publiceerde tal van artikels in internationaal gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften.

Comments are closed.