Idesbald Goddeeris

India is een rijzende ster op het internationale toneel: zijn economie groeit gestaag en het land heeft -op China na- het grootste bevolkingsaantal ter wereld; India heeft ambities in ruimtevaart en de Indiase diaspora is ook in landen als België goed vertegenwoordigd.

Toch weten we weinig over India.

Onze kennis is vaak beperkt tot clichés uit de koloniale propaganda (maharadja’s, fakirs en het kastensysteem) en culinaire tradities (tikka masala), of tot de helden van de dekolonisatie (Gandhi en Nehru).

Onze spreker stelt ons dit subcontinent voor.

Hij introduceert ons tot de vele talen en culturen.

Hij overloopt de duizend jaar oude geschiedenis en bespreekt hedendaagse kwesties, van de positie van de vrouw tot het hindoenationalisme.

Met dit kader biedt hij ons een degelijke basisachtergrond om dit land beter te kunnen begrijpen. 

Idesbald Goddeeris (Kananga, 1972) studeerde slavistiek en geschiedenis aan de KU Leuven, waar hij in 2001 promoveerde tot doctor in de geschiedenis.

Momenteel is hij als hoogleraar verbonden aan de Onderzoekseenheid Geschiedenis van de KU Leuven. Hij doceert er onder meer Geschiedenis van het Europees kolonialisme, Geschiedenis van India en Global Perspectives on Contemporary India.

Hij verblijft ook regelmatig in het buitenland en was de voorbije jaren gastprofessor in onder meer Krakau, Delhi, Mumbai, Calcutta en Kinshasa.

Hij publiceerde over thema’s als migratiegeschiedenis, geschiedenis van de Koude Oorlog en postkoloniale herinneringen.

Zijn huidig onderzoek spitst zich toe op het leven van missionarissen na de dekolonisatie.

Sinds 2015 verblijft hij regelmatig bij de jezuïeten van de Lievensmissie in Ranchi, India, voor “participant observationen archiefonderzoek.

Als auteur of editor publiceerde hij o.m. volgende boeken:

  • Het wiel van Ashoka. Belgisch-Indiase contacten in historisch perspectief (Uitg. Leuven University Press, 2013)
  • Spioneren voor het communisme. Belgische prominenten en Poolse geheimagenten. (Uitg. Lannoo, 2013)
  • La Grande Emigration polonaise en Belgique (1831-1870). Elites et masses en exil à l’époque romantique. (Uitg. Peter Langh GmbH, Internationaler Verlag Der Wissenschaften, 2013)
  • Solidarity with Solidarity. Western European trade unions and the Polish crisis, 1980-1982. (The Harvard Cold War studies book series) (Uitg. Lexington Books, Lanham, 2010)
  • Revoluties onder historici. Gesprekken over internatio-nalisering, democratisering en andere veranderingen in de academische wereld. (Uitg. Lannoo, 2011)
  • Een geschiedenis van India. Ontmoetingen op wereldschaal. Winand M. Callewaert & Idesbald Goddeeris (Uitg. Acco, 2010)

Comments are closed.