Klimaatverandering is één van de belangrijkste uitdagingen van de mensheid vandaag.
Energie-efficiëntie en het decarboniseren van de energiesector zijn cruciaal om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden.

De voorbije jaren zijn al belangrijke stappen gezet in de juiste richting.
Europa heeft een voortrekkersrol gespeeld met het uitbouwen van emissiehandel.
Zonnepanelen en windenergie zijn nog nooit zo goedkoop geweest. Batterijen en elektrische auto’s worden ook steeds goedkoper. Maar de uitdagingen blijven groot: emissies van broeikasgassen stegen licht in de EU in 2017 en de impact van klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder.
Zowel beleidsmakers, bedrijven, als individuele burgers hebben een belangrijke rol te spelen om de transitie te maken naar minder uitstoot.

Jan Vermeir is Deputy Director Strategy bij ENGIE Benelux, het moederbedrijf van Electrabel, Fabricom, Cofely, Axima, en COZIE.

Hij is economist met meer dan tien jaar ervaring in de energiesector en maakt van dichtbij de omslag mee naar een meer duurzaam, meer hernieuwbaar en meer gedecentraliseerd energiesysteem.
Als medewerker van het Centre of Expertise in Economic Studies van ENGIE was hij betrokken bij de economische analyse van grote investeringsprojecten in windenergie, gascentrales en elektriciteitsproductie uit biomassa.

Hij leidde er een strategisch adviesteam dat ENGIE adviseerde bij de uitdagingen van de energietransitie en heeft er gewerkt op onderwerpen als energieopslag, gedecentraliseerde energie en innovatieve technologieën zoals power-to-gas, batterijen en Carbon Capture and Use (CCU).

Vandaag is Jan Vermeir Deputy Director Strategy bij de bedrijfseenheid Benelux van ENGIE, met een focus op de activiteiten voor residentiële klanten en hernieuwbare energie.
Eerder werkte hij als onderzoeker in het domein van micro-economie en politieke economie en behaalde hij een doctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel met een beurs van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Hij studeerde af als handelsingenieur aan de VUB en als licentiaat economie aan de HEC Lausanne.
Jan Vermeir publiceerde verschillende artikels in internationaal gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften.

Comments are closed.